FORGOT YOUR DETAILS?

“MENSEN BESCHIKKEN OVER ALLE
HULPBRONNEN DIE ZE NODIG HEBBEN OM HUN DOELEN TE BEREIKEN“

NLP IN BUSINESS DEEL I: PRACTITIONER

DE PROFESSIONELE NLP-TOOLBOX
VOOR TEAMLEADERS, MANAGERS, 
TRAINERS & COACHES

Bij Ithaka kun je voor zowel de opleiding NLP Practitioner als NLP Master-Practitioner  terecht. NLP Practitioner is de basisopleiding waarin je leert communiceren met jezelf en anderen.

De volgende thema’s komen aan bod:

> Wat is NLP? De oorsprong van NLP en de vooronderstellingen die aan de basis liggen.

> Creëren van rapport, de basis van communicatie, en het herkennen en gebruiken van verbale en non-verbale elementen in onze communicatie om een goed contact te maken.

> Representatiesystemen gebruiken -onze zintuigen- om optimaal contact te maken.

> Metamodel als basis van de taalpatronen die iemand gebruikt en deze met de juiste vraagstelling inzetten om ontbrekende informatie te krijgen.

> Flexibiliteit en ankering maken je bewust van de conditioneringen waarmee je functioneert en leren je deze flexibel en creatief aanpassen indien gewenst.

> Doelen stellen en het realiseren van je waarden en doelen.

> Perceptuele posities geven je keuzemogelijkheden wat betreft je gezichtspunt en leren je letterlijk je perceptie te wijzigen door in de schoenen van de ander te staan.

> Modaliteiten en submodaliteiten helpen je ontdekken welke van je zintuiglijke kanalen het gevoeligst zijn, hoe je ze gebruikt om informatie te verwerken, op te slaan en terug op te roepen, en hoe je door subtiele aanpassingen in die elementen je ervaringen een andere kleur kunt geven.

> Herkaderen leert je hoe je situaties en ervaringen vanuit een andere hoek kunt bekijken, meer flexibiliteit ontwikkelt in je denken en doen en meer mogelijkheden krijgt om te groeien.

> Metaforen zijn een techniek om nog effectiever te kunnen communiceren.

> Strategieën zijn de stappen die je zet in een denkproces: hoe kun je deze wijzigen en nieuwe dingen aanleren?

Tip: Start tijdens of na de NLP Practitioner een gecertificeerde coachopleiding ‘ROOT’ bij Training & Coaching Square.

NLP PRACTITIONER PRAKTISCH

Programma gespreid over 12 dagen (6 modules van 2 dagen): de data 

Opleiding
€2.940 (excl. btw)

Locatie en catering
€720 (excl. btw)

Totaal
€3.660 (excl. btw)

Goed om te weten:
> we adviseren 1 intervisiedag (coaching inbegrepen)
> je kunt voldoende integratiemomenten inplannen
> individuele coaching  kan je persoonlijke groei ondersteunen> als dochteronderneming van Training & Coaching Square factureert Ithaka de open opleidingen via Training & Coaching Square; deze komen dus ook in aanmerking voor subsidiëring via KMO-portefeuille (ondernemingen gevestigd in Vlaanderen) en via het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ondernemingen gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

TOP