FORGOT YOUR DETAILS?

“ALLES BEGINT EN EINDIGT BIJ JEZELF“

EEN NIEUWE DYNAMIEK DOET IN ÉLKE ONDERNEMING WONDEREN

Vaak worden opleidingen pas georganiseerd als mensen aangeven dat ze niet (meer) over voldoende kennis of vaardigheden beschikken om specifieke situaties op te lossen. Toch is het veel nuttiger en rendabeler om pro-actief te zijn. Samen gaan we dan uit van het huidige potentieel en bekijken we welke capaciteiten (leiderschap, communicatie, omgaan met verandering, ...) kunnen worden aangeboord om beter te functioneren.

Gericht op een grotere efficiëntie formuleren we een opleidings- en coachingvoorstel op maat voor het top- en middenkader met daaraan verbonden ondersteunende opleiding voor uitvoerende werknemers.

Onze opleidingen zijn concreet en afgestemd op jouw realiteit. Elke deelnemer krijgt de kans om een persoonlijk actieplan op te stellen. De toepassing van dat plan in de dagdagelijkse realiteit wordt nauwgezet opgevolgd. De bedoeling is om van het hoofd in de handen te gaan. En om elke deelnemer te ondersteunen in zijn of haar proces om het werk voluit en met passie te doen.

Als Ithaka in een bedrijfscontext een opleiding verzorgt, is dat nooit vrijblijvend. We richten ons op een duurzaam effect.

Onze methodiek

Onze methodiek is ontstaan vanuit hedendaagse en beproefde leertechnieken. Daarbij volgen we altijd dezelfde methodiek:

Actief – energiek en (on)bewust leren

We gaan er van uit dat je niet alleen bewust, maar ook onbewust veel leert. Informatie komt vanzelf op het moment dat ze nodig is. We bieden hoogritmische opleidingen die bijzonder actief zijn. Energie gebruiken we gedoseerd, werken met goed benutte time-outs en energisers en richten ons op de dynamiek die elk van ons in zich heeft.

Stap-na-stap

Elke module heeft een welbepaalde structuur die gradueel in moeilijkheid toeneemt en de basis is voor de volgende module. Respect voor deze gradatie is belangrijk om het leerproces te ondersteunen, zowel op het vlak van kennis, vaardigheden als houding.

De deelnemer staat centraal

En dat in elk facet van groepsopleidingen. De doelstellingen zijn er voor jou als deelnemer en worden bereikt door en in samenwerking met jou. Als individu word je bevestigd in je ‘zijn’: de opleiding wordt afgestemd op je bekwaamheden, je instelling, je ritme, je inbreng … Respect en vertrouwen liggen aan de basis van een functioneel leerproces. Als deelnemer ben je ook verantwoordelijk voor je leerproces en de coach zal je hierin begeleiden en opvangen waar nodig.

Leren door te doen

Leren met het hoofd is één ding, toepassen in praktijk en ook werkelijk DOEN is een andere zaak. Het geleerde van het hoofd in de handen krijgen: daar gaat het om. En daar zetten we verschillende werkvormen voor in.

Voorbereiding om een programma op maat uit te werken

Stap 1
Contact met de klant en bepaling van de gewenste resultaten met een bepaalde groep of binnen een afdeling.

Stap 2
Optie: Ithaka organiseert een behoeftenanalyse met de doelgroep.

Stap 3
Ithaka legt een programma voor dat professioneel is samengesteld en beantwoordt aan de Ithaka-methodiek. Het programma is zowel qua inhoud als qua methodes afgestemd op de behoeftes van de klant.

Stap 4
Het programma wordt voorgesteld en de feedback van de klant is de basis voor verdieping en eventuele wijziging en dit kan zowel naar inhoud als naar methodes zijn.

Stap 5
Afspraken maken rond data en locaties en ondertekening van de orderbevestiging.

Stap 6
Uitvoeren van de training – een Ithaka-training werkt met continue feedback want de deelnemer staat centraal.

Stap 7
Feedbacksessie met de klant.

Stap 8
2 à 3 opvolgingssessies met de deelnemers om de inhoud van de training te integreren en toe te passen op de realiteit.

Stap 9
Rapport naar de klant met voorstellen voor de verdere ontplooiing van elk individu en van de groep.


Mogelijk als in-companyopleiding bij Ithaka:

TOP