FORGOT YOUR DETAILS?

"ER IS ALTIJD EEN ANDERE KEUZE MOGELIJK"

MINDSET-NLP IN BUSINESS (DEEL II: MASTER-PRACTITIONER)

DE PROFESSIONELE NLP-TOOLBOX
VOOR TEAMLEADERS, MANAGERS, TRAINERS & COACHES

Bij Ithaka kun je voor zowel de opleiding Mindset-NLP Practitioner als Mindset-NLP Master-Practitioner terecht. De Master–Practitioner bouwt verder op de basis van de Mindset-NLP Practitioner. Verschillende NLP-thema’s worden verder uitgediept met de focus op patronen in ons functioneren en de achterliggende waarden en overtuigingen.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Metaprogramma’s zijn mentale, cognitieve, perceptuele programma’s en processen die iedereen op een unieke manier gebruikt om informatie te filteren en te organiseren: daar bewust van zijn maakt gedragsverandering makkelijker en geeft inzicht in hoe mensen verschillend functioneren.
 • Criteria zijn gerangschikt in een gedragsbepalende hiërarchie en kunnen ingezet worden om vastgeroeste patronen te doorbreken.
 • Waarden & overtuigingen drijven, motiveren en demotiveren ons: we leren ze benoemen en veranderen met een proces van herkadering, een re-imprintingproces voor langetermijnverandering vanuit ons ‘zijn’ en een vergevingsproces.
 • Taalpatronen leren hoe je met taal een verandering teweeg kunt brengen, zoals een doelgerichte vraag in onderhandelingen en bij conflicthantering, het herkaderen van waarden en overtuigingen met de sleight of mouth-patronen of om feedback nauwkeurig en precies te formuleren - bijvoorbeeld via de meta–spiegel.
 • Neurologische niveaus zijn de verschillende niveaus waarop verandering kan plaatshebben, elk met specifieke mogelijkheden en onderliggende verbanden: je leert hoe je je functioneren op de verschillende niveaus beter kunt integreren en op elkaar kunt afstemmen, wat je missie is, hoe zich dat uit in wie je bent, wat je doet en hoe je het doet, hoe je je missie met je identiteit integreert om een betere mens en leider te worden én de leider van je eigen leven te blijven.
 • Structuur van emoties: wat zijn emoties en hoe kun je er bewuster en flexibeler mee omgaan?
 • Tijdlijnen zijn een tool om je persoonlijke geschiedenis en evolutie visueel voor te stellen en zijn een metafoor voor hoe je visuele, auditieve en gevoelsmatige aspecten van je ervaringen codeert en verwerkt: ze zorgen voor nieuwe mogelijkheden tot verandering en laten toe om fundamentele problemen en trauma’s op een relatief pijnloze manier te verwerken en integreren.
 • Identiteit belicht wie je écht bent, hoe je dat zelf ervaart en hoe NLP hierin voor meer duidelijkheid kan zorgen met verschillende technieken: ontdekken van je kernidentiteit en loslaten van delen die niet van jou zijn, systemische opstellingen en het enneagram als hulpmiddel om verschillen in kaart te brengen.
 • Toepassingen van NLP focust op de verdere uitdieping van de mogelijkheden om de NLP-tools, -technieken en -principes toe te passen in de praktijk, bijvoorbeeld in leiding geven of in coaching.
 • Modeling ligt aan de basis van het ontstaan van NLP, maakt de structuur en strategie van menselijk gedrag op wonderlijke wijze zichtbaar en modeleerbaar en vormt ook het sluitstuk van de opleiding NLP Master-Practitioner: het is de ultieme tool om je NLP-kennis en -kunde te integreren en demonstreren en van anderen te leren wat je zelf waardevol vindt maar nog niet beheerst.
 • Opleiding NLP Practitioner - Master (12 dagen)

  4880€
  Inclusief catering + locatie 960€ & exclusief BTW

Goed om te weten:

 • we adviseren 2 intervisiedagen (coaching inbegrepen)
 • je kunt voldoende integratiemomenten inplannen
 • individuele coaching kan je persoonlijke groei ondersteunen
 • als dochteronderneming van Training & Coaching Square factureert Ithaka de open opleidingen via Training & Coaching Square; deze komen dus ook in aanmerking voor subsidiëring via KMO-portefeuille (ondernemingen gevestigd in Vlaanderen) en via het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ondernemingen gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
Tip

ROOT-opleiding

Start tijdens of na deze opleiding een gecertificeerde coachopleiding ‘ROOT’ bij Training & Coaching Square

TOP