FORGOT YOUR DETAILS?

Algemene voorwaarden

Hierna volgen de algemene voorwaarden die gelden bij je inschrijving.
  • JeĀ inschrijving is definitief zodra wij het inschrijvingsformulier ontvangen hebben en wij je inschrijving hebben bevestigd.
  • We bevestigen je inschrijving schriftelijk.
  • Met je inschrijving verbindt je je ertoe om aan de volledige opleiding deel te nemen. Wanneer je niet aan alle opleidingsdagenĀ deelneemt of wanneer je de opleiding vroegtijdig beĆ«indigt, wordt het cursusbedrag niet aangepast en zal er ook geen terugbetalingĀ gebeuren, wat ook de reden is.
  • Als je wegens heirkracht een opleiding moet onderbreken, bestaat er de mogelijkheid om deze op een later tijdstip verderĀ te zetten. De expliciete, schriftelijke goedkeuring van Ithaka bvba is hiervoor vereist.
  • Ithaka bvbaĀ heeft steeds het recht om, in geval van heirkracht of wanneer het aantal inschrijvingen voor een activiteitĀ minder dan tien personen bedraagt, een training of andere activiteit te annuleren. We brengen je hiervan schriftelijk of telefonisch op deĀ hoogte en het volledige cursusbedrag wordt dan teruggestort.
  • Het volledige cursusbedrag moet betaald zijn ten laatste vijf werkdagen voor het begin van de opleiding. Enkel wanneer er eenĀ expliciete, schriftelijke toestemming is vanĀ Ithaka bvbaĀ kan hiervan afgeweken worden.
  • Alle vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief 21% BTW.
  • Als je annuleert, moet je dit schriftelijk melden aanĀ Ithaka bvba. Wanneer dezeĀ melding ons meer dan 30 dagen voor het begin van de training bereikt, dien je een annuleringskost van 10% van het nettobedrag teĀ betalen. Als het 30 dagen of minder is, is de annuleringskost 100% en gebeurt er dus geen terugbetaling. Je kunt wel een andereĀ deelnemer laten deelnemen of op een latere datum deelnemen aan een andere training.
TOP